Image
wyzwolenie
Natychmiastowa pomoc
Skuteczne metody działania
Nasz ośrodek medyczny oferuje pacjentom uzależnionym od opiatów nowoczesne i bardzo skuteczne metody leczenia.
Informacje wstępne

UWOLNIJ SIĘ OD OPIATÓW

Narkomania to rodzaj silnego uzależnienia, którego podstawowym objawem jest nieustanny przymus zażywania substancji psychoaktywnych. Narkotyki dzielą się na dwie grupy. Pierwsza to substancje pochodzenia roślinnego, druga kategoria, to substancje syntetyczne, stworzone sztucznie w laboratoriach. Destrukcyjne działanie narkotyków polega na wywoływaniu efektu błogostanu, objawiającego się epizodami euforii połączonej z odurzeniem organizmu. Narkotyki oddziałują na OUN, co powoduje powstanie stanów psychotycznych oraz utratę kontaktu z rzeczywistością. Istnieje bardzo wiele rodzajów substancji psychoaktywnych, które różnią się od siebie rodzajem wywoływanych przez nie stanów psychicznych, które powstają po ich zażyciu. Narkotyki mogą być aplikowane w sposób dożylny, doustnym lub wziewny. Bardzo niebezpieczną grupą substancji psychoaktywnych są opioidy. To silnie uzależniające substancje, wykorzystywane w anestezjologii jako leki uśmierzające ból o bardzo silnym natężeniu. To substancje syntetyczne, takie jak morfina, fentanyl, a także metadon, buprenorfina, oksykodon oraz tramadon, które wpływają na nadreaktywność receptorów opioidowych. Grupą substancji psychoaktywnych należącą do opioidów są opiaty. Tego rodzaju związki chemiczne są obecne w maku lekarskim i jego przetworach. Słynny „kompot”, to zazwyczaj domowej roboty narkotyk, który tworzy się ze słomy makowej. Substancja ta, dzięki odpowiedniej obróbce chemicznej, przekształca się w znane wszystkim narkotyki w postaci heroiny, morfiny oraz metadonu. Przyjmowanie narkotyków grozi uzależnieniem i poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, dlatego już pierwsze objawy nałogu powinny być sygnałem do podjęcia leczenia farmakologicznego.

Jak przebiega leczenie

Jak przebiega leczenie

Narkomania doszczętnie wyniszcza organizm człowieka i powoduje wiele zaburzeń, które dotyczą jego prawidłowego funkcjonowania. Przywrócenie homeostazy wymaga zastosowania odpowiedniego leczenia, czyli terapii narkotykowej przy pomocy leku o nazwie Naltrexone. To nowoczesny i bardzo skuteczny medykament, antagonista opiatów. Przed przystąpieniem do terapii farmakologicznej pacjent poddawany jest ocenie medycznej w celu wykluczenia potencjalnych schorzeń, zagrażających jego zdrowiu i życiu. Wykonanie szczegółowych badań diagnostycznych zapobiega nieoczekiwanemu wystąpieniu negatywnych reakcji na stosowany w terapii lek. Kolejną fazą jest detoksykacja organizmu. Polega ona na podaniu pacjentowi m.in. leków przeciwdelirycznych i przeciwbólowo-rozkurczowych, jak również płynów wieloelektrolitowych oraz glukozy. Pacjent poddany procesowi detoksykacji otrzymuje od naszego ośrodka medycznego pomoc, która jest adekwatna do tej, jaką oferują szpitalne oddziały toksykologiczne. Głównym celem działania detoksykacyjnego jest skuteczne oraz bezpieczne przerwanie ciągu narkotykowego w jak najbardziej komfortowy dla danego pacjenta sposób oraz wsparcie organizmu wyniszczonego nałogiem. Nasz ośrodek medyczny oferuje holistyczne podejście do leczenia uzależnień narkotykowych, ponieważ skupiamy się na uwzględnieniu każdej sfery funkcjonowania ludzkiego organizmu. Wykorzystywane przez nas farmakologiczne metody leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych, umożliwiają likwidację przymusu ciągłego zażywania danego opiatu i powolny, ale efektywny powrót do normalnego funkcjonowania i zdrowego życia.

Zalecenia po leczeniu

Zalecenia po leczeniu

Pacjent, który pomyślnie przeszedł całą terapią narkotykową, prowadzoną w naszym ośrodku medycznym przy pomocy leku Naltrexone, otrzymuje dalsze wskazówki, dotyczące zmiany jego stylu życia. Celem terapii farmakologicznej leczącej uzależnienie od opiatów jest pozbycie się nałogu i powrót pacjenta do stanu abstynencji od substancji psychoaktywnych. Pierwszym i podstawowym zaleceniem po terapii jest obowiązkowa troska pacjenta o swoją homeostazę, prowadzenie zdrowego trybu życia i unikanie jakichkolwiek używek, szczególnie narkotyków. Osoba, która ukończyła leczenie farmakologiczne w naszej placówce medycznej musi mieć świadomość, że dalsze próby zażywania narkotyków znów spowodują wpadnięcie w nałóg lub też drastycznie pogorszą jej aktualny stan zdrowia. Kolejnym zaleceniem jest wprowadzenie do jadłospisu wszelkiego rodzaju produktów, zawierających makro, mikroelementy i witaminy. Dzięki temu, wyniszczony przez nałóg narkotykowy organizm, szybciej powróci do dawnego, zdrowego rytmu życia i zacznie funkcjonować prawidłowo. Doskonałym sposobem na wzmocnienie sił witalnych jest przebywanie na świeżym powietrzu, umiarkowana aktywność fizyczna oraz duża ilość snu i regularny odpoczynek. Ponadto, pacjent powinien unikać sytuacji stresogennych i wywołujących duże napięcie emocjonalne. Zaleca się również, aby osoba, która ukończyła terapię farmakologiczną w naszym ośrodku medycznym, monitorowała swój aktualny stan zdrowia i wykonywała podstawowe badania diagnostyczne, głównie morfologię, badanie moczu, EKG itp. Na kontrole tego rodzaju zapraszamy naszych pacjentów do naszego ośrodka. Znajdą tu zawsze pomoc i specjalistyczne wsparcie medyczne.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Zażywanie opiatów w postaci popularnego „kompotu”, Brown Sugar, heroiny czy morfiny, to droga, która prowadzi do całkowitej degradacji organizmu. Patologiczne zmiany wynikają z zatrucia organizmu narkotykami. Tkwienie w nałogu narkotykowym zawsze skutkuje śmiercią osoby, która nie potrafi wyrwać się ze szponów uzależnienia. Terapia narkotykowa, prowadzona w naszym ośrodku medycznym, obejmuje, nie tylko leczenie farmakologiczne, ale również wsparcie w postaci pomocy prawnej, psychologicznej i hipnoterapii. Sesje terapeutyczne są prowadzone wyłącznie przez wysoce wykwalifikowanych, certyfikowanych specjalistów, którzy posiadają bardzo bogate doświadczenie i umiejętność pracy z osobami, znajdującymi się w różnym stadium uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym także opiatów. Dobre efekty obserwuje się przy zastosowaniu terapii farmakologicznej w połączeniu z terapią behawioralną i wsparciem sesjami hipnotycznymi. Osobom, które podejmują leczenie w naszym ośrodku medycznym gwarantujemy również pomoc prawną. Tkwienie w nałogu narkotykowym może wiązać się z wejściem w konflikt z prawem. Dzięki pomocy, zaprzyjaźnionej z naszą placówką medyczną, renomowanej kalceolarii prawnej, możliwe jest uzyskanie doradztwa prawnego. Konsultacje te pozwalają adwokatom na rzetelne przeanalizowanie sytuacji danego pacjenta i próbę złagodzenia wszelkich konsekwencji prawnych, związanych z odpowiedzialnością karną za czyny popełnione w czasie stanu odurzenia substancjami psychoaktywnymi.

Uwolnij sięZacznij leczenie Już dziś!

Image

Staranny wywiad

Każda osoba, która decyduje się na skorzystanie z pomocy medycznej naszego ośrodka leczenia uzależnień jest poddawana rzetelnemu i szczegółowemu wywiadowi lekarskiemu, który ma na celu ustalenie jej aktualnego stanu zdrowia.
S

Użyteczne badania

W trakcie badań diagnostycznych pacjent ma wykonywane EKG, jak również pomiar ciśnienia krwi, badanie poziomu cukru oraz innych parametrów. Dzięki temu, można wykluczyć ryzyko potencjalnych chorób zagrażających zdrowiu i życiu oraz podjąć właściwe leczenie.
U

Kompletna równowaga organizmu

Przed rozpoczęciem terapii farmakologicznej konieczne jest przywrócenie równowagi organizmu poprzez proces detoksykacji. Polega on na wypłukaniu z organizmu resztek alkoholu/substancji psychoaktywnych, toksyn oraz innych, szkodliwych związków chemicznych, mogących negatywnie wpływać na przebieg leczenia farmakologicznego.
K
C

Celne leczenie

Farmakoterapia osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu prowadzona w naszej placówce medycznej, to nowoczesna i skuteczna metoda walki z nałogami, które są śmiertelnie niebezpieczne dla każdego człowieka.
E

Elastyczna farmakologia

Zespól naszych wykwalifikowanych lekarzy specjalistów jest dobiera odpowiednią dawkę leków dla każdego pacjenta w trakcie procesu farmakoterapii. Dzięki temu możemy pomóc pacjentowi, znajdującemu się w dowolnym stadium uzależnienia od opiatów czy alkoholu.
S

Skrupulatne zalecenia

Kadra wykwalifikowanych specjalistów, zatrudniona w naszym ośrodku medycznym, przekazuje każdemu pacjentowi dokładne i zrozumiałe dla niego zalecenia, pomocne w trakcie trwania terapii, jak i po jej zakończeniu.

Dieta podczas leczenia

Image

icontest2

Zapraszamy do naszego ośrodka

Nasz ośrodek medyczny oferuje wszystkim osobom uzależnionym fachową i rzetelną pomoc, w postaci kompleksowego leczenia i wsparcia psychologicznego a także prawnego. Wykwalifikowana kadra specjalistów, w postaci doświadczonych lekarzy oraz certyfikowanych psychoterapeutów, zatrudnionych w naszym ośrodku medycznym, jest w stanie pomóc w skutecznym porzuceniu nałogu i rozpoczęciu życia w stanie abstynencji. Jesteśmy do dyspozycji naszych klientów, nie tylko w ośrodku, ale również służymy pomocą w miejscu zamieszkania.

Działania prewencyjne

Zwiększ swoje szanse - uzupełniające metody